84909131579 ansuongford@gmail.com

Địa điểm Ford Bến Thành - CN An Sương

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể

Ngã ba Phạm Văn Bạch - Trường Chinh